This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

Originálny názov:
Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho stretnutia onkológov: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

Dátum vydania: 10/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 12

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Každý rok sa začiatkom júna v Chicagu v Spojených štátoch amerických koná konferencia American Society of Clinical Oncology (ASCO©), ktorá prezentuje najnovšie poznatky a pokroky v liečbe zhubných nádorových ochorení. Prinášame vám výber toho najzaujímavejšieho zo sekcie karcinómu prsníka a v nasledujúcich riadkoch sa spoločne bližšie pozrieme na to, akým smerom sa uberá moderná onkológia.Obsah

ASCO© 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA
Lenka Rušinová, Radovan Barila
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. | IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika | Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 | E-mail: info@wemakemedia.sk | www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková | Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 1× ročne | 6. ročník | ISBN (tlačené vydanie): 978-80-99918-32–1| ISBN (online vydanie): 978-80-99918-33–8 | Dátum vydania: august 2022

V publikácii boli s povolením Americkej spoločnosti klinickej onkológie použité obrázky zo zdroja:
http://am.asco.org. Pictures from the source http://am.asco.org are used with permission of the American Society of Clinical Oncology.
All rights reserved. © 2022 American Society of Clinical Oncology.Partneři projektu