This site is intended for healthcare professionals

Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

ASCO© 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

Lenka Rušinová, Radovan Barila

Onkologické centrum Svet zdravia
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Každý rok sa začiatkom júna v Chicagu v Spojených štátoch amerických koná konferencia American Society of Clinical Oncology (ASCO©), ktorá prezentuje najnovšie poznatky a pokroky v liečbe zhubných nádorových ochorení. V sekcii karcinómu prsníka najviac rezonovala klinická štúdia DESTINY-Breast04, ktorá hodnotila účinnosť a bezpečnosť preparátu trastuzumab deruxtecan v liečbe pokročilého HER2-low karcinómu prsníka. Možnosťami sekvenčnej liečby pomocou CDK4/6 inhibítorov pri metastatickom hormonálne...

Zpět

Žijeme s roztrúsenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné číslo časopisu pre pacientov vydávaného v spolupráci s Úniou ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydanie Paediatric News Czech edition.

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023
Partneři projektu