This site is intended for healthcare professionals

Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

ASCO© 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

Lenka Rušinová, Radovan Barila

Onkologické centrum Svet zdravia
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Každý rok sa začiatkom júna v Chicagu v Spojených štátoch amerických koná konferencia American Society of Clinical Oncology (ASCO©), ktorá prezentuje najnovšie poznatky a pokroky v liečbe zhubných nádorových ochorení. V sekcii karcinómu prsníka najviac rezonovala klinická štúdia DESTINY-Breast04, ktorá hodnotila účinnosť a bezpečnosť preparátu trastuzumab deruxtecan v liečbe pokročilého HER2-low karcinómu prsníka. Možnosťami sekvenčnej liečby pomocou CDK4/6 inhibítorov pri metastatickom hormonálne...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu