This site is intended for healthcare professionals

Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

ASCO© 2022: POKROKY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

Lenka Rušinová, Radovan Barila

Onkologické centrum Svet zdravia
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Každý rok sa začiatkom júna v Chicagu v Spojených štátoch amerických koná konferencia American Society of Clinical Oncology (ASCO©), ktorá prezentuje najnovšie poznatky a pokroky v liečbe zhubných nádorových ochorení. V sekcii karcinómu prsníka najviac rezonovala klinická štúdia DESTINY-Breast04, ktorá hodnotila účinnosť a bezpečnosť preparátu trastuzumab deruxtecan v liečbe pokročilého HER2-low karcinómu prsníka. Možnosťami sekvenčnej liečby pomocou CDK4/6 inhibítorov pri metastatickom hormonálne...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu