This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 06/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodom prvého vydania v roku 2020 vás prevedie doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. Reprodukciu a samotné tehotenstvo u pacientok so sclerosis multiplex (SM) rozoberá prvý prehľadový článok MUDr. Viery Hančinovej. SM je závažné neurologické ochorenie, ktoré prepukne nezriedka v období zakladania rodín. Rovnakú problematiku, tentoraz z praxe, rozoberá vo svojej kazuistike doc. MUDr. Ema Kantorová z Neurologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Ďalšia kazuistika časopisu približuje problematiku pacienta pracujúceho v zahraničí, teda mimo územia Slovenskej republiky. Kazuistiku pripravila MUDr. Slavomíra Kováčová. Posledný príspevok vás zavedie na pole využitia najmodernejších technológií a v praxi poukáže na skĺbenie práce lekára – rádiológa a možnosti modernej techniky. MUDr. Ví-ťazoslav Belan, PhD., oboznámi čitateľov so zavádzaním umelej inteligencie do diagnostiky, stanovenia prognózy aj monitorovania liečby pacienta so SM.
Tiráž

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne / 6. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 1339–9322 / ISSN (online vydanie): 2644–6901
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu