This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 2/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 11/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Prvý článok tohto čísla sa zaoberá prínosom epigenetiky a metagenomiky v diagnostike a liečbe roztrúsenej sklerózy. Nasledujúci príspevok praktickým spôsobom analyzuje problematiku porúch kognície u pacientov s RS a možnosti terapeutických intervencií, súčasne prináša výsledky štúdií a hodnotí účinok symptomatickej liečby. Záverečný článok sa venuje bezpečností liečby kladribínom, prináša dôkazy o jeho bezpečnosti a poukazuje na možnosť imunorekonštrukčnej terapie.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 4. ročník / ISSN 1339-9322 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Partneři projektu