This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 2/2015 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 10/2015


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 12

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Toto číslo prináša témy každodenného života pacientov s roztrúsenou sklerózou. Prvý príspevok sa zaoberá otázkou vplyvu samotného ochorenia a jeho liečby na tehotenstvo a osud pacientky i dieťaťa vrátane možných rizikových nežiaducich účinkov. Nasledujúce review prináša prehľad faktorov, ktoré ukazujú na významný vplyv stravy pri liečbe roztrúsenej sklerózy. Novinky z kongresu tentoraz informujú o ECTRIMS 2015, ktorý sa konal v októbri v Barcelone a ktorého viac než 8 000 účastníkov malo možnosť zoznámiť sa predovšetkým s aktuálne prebiehajúcimi štúdiami. Záverečný článok sa zaoberá vplyvom RS na pacienta a jeho najbližšie okolie a zdôrazňuje dôležitosť informácií nielen pre chorého, ale i pre jeho rodinu, ktorú choroba postihuje ako celok, a to vrátane symptómov, liečby, emocionálnych a sociálnych aspektov.Obsah

Vážení a milí čitatelia!
Vladimír Donáth
 
Sclerosis multiplex a tehotenstvo
Jarmila Szilasiová
 
Vplyv nutričných faktorov na sclerosis multiplex
Darina Petrleničová
 
ECTRIMS 2015
Ľubomír Lisý
 
Rodina a sclerosis multiplex
Martin Karlík
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Petrleničová, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Jarmila Fundárková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 1. ročník / ISSN 1339-9322 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Partneři projektu