This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 1/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Príspevky tohto čísla pripomínajú tak farmakologické, ako aj nefarmakologické aspekty liečby RS. Prvý z nich opisuje u nás málo publikovanú tému sexuality pacientok s RS. Ďalší článok rozoberá prínosy jogy ako súčasti komplexnej starostlivosti o pacientov s RS, prinášajúcej zmiernenie príznakov ochorenia a zlepšenie psychického stavu pacientov. Záverečný príspevok je venovaný kladribínu, o ktorom sme už písali v predchádzajúcich číslach časopisu, a vychádza z výsledkov randomizovaných štúdií.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 4. ročník / ISSN 1339-9322 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Partneři projektu