This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 1/2017 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 06/2017


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Prvé číslo tohto roka sa zaoberá súčasným manažmentom liečby RS vrátane prehľadných tabuliek a návodu, akú imunoterapiu zvoliť. Nasledujúci článok prináša výber štúdie REFLEXION a zdôrazňuje dôležitosť včasného začiatku liečby interferónom beta. Kazuistika opisuje vzácnu koincidenciu vlasatobunkovej leukémie a RS. Obsahom záverečného článku je prehľad foriem RS, ich charakteristika a klasifikácia a súčasne porovnanie nomenklatúry z roku 1996 oproti roku 2013. Zo zahraničných zdrojov prinášame abstrakt zaoberajúci sa výsledkami štúdie REFLEXION.Obsah

Milí naši čitatelia,
Vladimír Donáth
 
Súčasný manažment liečby sklerózy multiplex
Ľubomír Lisý
 
Subkutánne podávaný IFN ß-1a v liečbe klinicky izolovaných syndrómov: výsledky po 3 a 5 rokoch trvania multicentrickej zaslepenej dávkovej štúdie REFLEXION
Giancarlo Comi1, Nicola De Stefano2, Mark S Freedman3, Frederik Barkhof4, 5, Bernard M J Uitdehaag6, Marlieke de Vos7, Kurt Marhardt8, Liang Chen9, Delphine Issard10, Ludwig Kappos11
 
Review štúdie REFLEXION
Vladimír Donáth
 
Kladribín v liečbe sclerosis multiplex a vlasatobunkovej leukémie
1 František Jurčaga, 1 Daša Marecová, 2 Zuzana Hudecová
 
Priebehové formy sclerosis multiplex – základná charakteristika a klasifikácia
MUDr. Slavomíra Kováčová
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Petrleničová, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 3. ročník / ISSN 1339-9322 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Partneři projektu