This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News1/2015 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 05/2015


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 12

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Cieľom nového časopisu je poskytovať aktuálne a nové pohľady na jedno z najčastejších neurologických ochorení – roztrúsenú sklerózu. Budeme prinášať i menej tradičné pohľady na túto problematiku a novinky z domácich aj svetových udalostí a publikácií. Prvý príspevok sa venuje liečbe RS po príchode nových molekúl. Nasledujúci prináša aktuálne informácie o 6. dňoch demyelinizačných ochorení, ktoré sa konali vo februári v Bratislave. Záverečný článok opisuje imunomodulačnú liečbu pacientov s RS ako liečbu šitú na mieru pacienta.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Petrleničová, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Zodpovedná redaktorka: Ing. Ivana Šmajdová, i.smajdova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Jarmila Fundárková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 1. ročník / ISSN 1339-9322 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Partneři projektu