This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 1/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodný príspevok je venovaný bezpečnosti pacientov s RS, u ktorých sú aplikované lieky modifikujúce chorobu, a to vo vzťahu k nežiaducim onkologickým účinkom. Aj nasledujúci článok prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacientov, je venovaný diagnostike progresívnej multifokálnej encefalopatie. Jednou z komorbidít RS je depresia. Poznatky neurológov vrátane liečebných postupov prináša nasledujúci článok. So skúsenosťami z medzinárodného stretnutia Merck MS AcadeMe sa s vami podelia autori záverečného príspevku.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 5. ročník / ISSN 1339-9322 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Komercia

Partneři projektu