This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 2/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 02/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Druhé vydanie časopisu opäť prináša zaujímavú paletu odborných článkov. Súčasnosť je nesmierne dramatická a všetci zažívame veľkú globálnu pandémiu ochorenia COVID-19, preto sme požiadali doc. MUDr. Jarmilu Szilasiovú, aby nás v prehľadovom článku oboznámila s propozíciami liečby DMT pri sclerosis multiplex vo vzťahu s epidémiou vírusom COVID-19. Z výsledkov pokračovania sledovania pacientov so sclerosis multiplex vychádza prehľadový článok prof. MUDr. Ľubomíra Lisého, ktorý sa zaoberá dlhodobou účinnosťou kladribínu v liečbe tohto ochorenia. MUDr. Marek Tarčák pripravil v poslednom príspevku časopisu komentár štúdie, ktorej cieľom bolo stanoviť efektivitu disease modifying therapy (DMT) relaps-remitujúcej formy sclerosis multiplex (RRSM) u pacientov liečených v SM centrách v Poľskej republike.
Tiráž

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne / 6. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 1339–9322 / ISSN (online vydanie): 2644–6901
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.Partneři projektu