This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 1/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Starý latinský citát Repetitio est mater studiorum vraví, že opakovanie je matka múdrosti. Preto sme v tomto vydaní z pohľadu redakčnej rady časopisu vybrali pre vás tie najzaujímavejšie príspevky, ktoré boli uverejnené za posledných osem rokov existencie časopisu.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne / 8. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 1339–9322 / ISSN (online vydanie): 2644–6901
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Komercia

Partneři projektu