This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Nutrition News 2/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Nutrition News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDF Objednať predplatné


Anotácia

Pre toto číslo slovenskej edície časopisu Nutrition News napísala MUDr. Andrea Škripeková, Ph.D., dve kazuistiky o domácej parenterálnej výžive u pacientov s nádorovým ochorením. Prípad pacientky na umelej pľúcnej ventilácii, súčasťou ktorej liečby bola aj výživa, v kazuistike opísala MUDr. Jana Haščiová. V tomto čísle ďalej nájdete dva prehľadové články, ktoré spracoval kolektív autorov. Prvý zahŕňa súčasné možnosti liečby chronického črevného zlyhania a druhý sa venuje vybraným právnym otázkam preskripcie enterálnej výživy.
Tiráž

Predseda redakčnej rady: MUDr. Mária Voleková, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Haščičová, MUDr. Juraj Krivuš,
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychádza 2× ročne / 2. ročník / ISSN 2585-7711
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5562/17

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu