This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Nutrition News 1/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Nutrition News Slovak edition

Dátum vydania: 03/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 28

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDF Objednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle slovenskej edície časopisu Nutrition News si môžete prečítať novinky z ESPEN 2017, ktoré spísala MUDr. Jana Haščičová. O nutričnej podpore, ktorú môže poskytnúť zdravotná sestra, napísala Mgr. Daria Dedičová. Problematike ukončenia parenterálnej výživy na konci života sa venovala MUDr. Andrea Škripeková, PhD. Ďalej tu nájdete druhý diel praktických odporúčaní pre klinickú prax Európskej spoločnosti pre klinickú výživu a metabolizmus pre rok 2017. Číslo uzatvára vyhodnotenie údajov registra domácej parenterálnej výživy za rok 2017 od MUDr. Júlie Popálenej.
Tiráž

Predseda redakčnej rady: MUDr. Mária Voleková, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Haščičová, MUDr. Juraj Krivuš,
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychádza 2× ročne / 2. ročník / ISSN 2585-7711
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5562/17

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu