This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Nutrition News 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Nutrition News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDF Objednať predplatné


Anotácia

V letnom vydaní časopisu Nutrition News vás úvodom časopisu prevedie MUDr. Júlia Slezáková zo Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota. V prvom prehľadovom článku sa MUDr. Michal Gergel z Chirurgickej kliniky UNB a LF SZU v Bratislave zaoberá bielkovinami a energiou vo výžive kriticky chorého pacienta. Článok pripomína, že výživa zostáva imperatívnou súčasťou liečby na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Výsledok správnej, ale aj následok nesprávnej, nedostatočnej nutričnej podpory sa významným spôsobom premieta do výsledku, dĺžky a celého priebehu následnej hospitalizácie na štandardnom oddelení. V ďalšom príspevku MUDr. Evy Bergendyovej z Oddelenia radiačnej onkológie FN Prešov si môžete prečítať kazuistiku 47-ročného pacienta pod názvom Nutričný manažment pacienta s nádorom hlavy a krku. Ďalšou možnosťou výživy onkologického pacienta je podávanie výživy formou sippingu (popíjania). V kazuistike Enterálna nutričná podpora formou sippingu u pacienta s karcinómom pažeráka vás s touto formou podávania výživy zoznámi MUDr. Dušan Baláž z Gastroenterologickej ambulancie PIGEAS s.r.o., Martin.




Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Haščičová, MUDr. Juraj Krivuš, doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 4. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2585-7711/ISSN (online vydanie): 2644-7002
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5562/17

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.



Partneři projektu