This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 1/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto ročníku časopisu Lung Cancer News zhrnul doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., obsah Stredoeurópskej konferencie o rakovine pľúc, ktorá sa konala v Budapešti. Tomu, ako imunoterapia posúva možnosti liečby pokročilého karcinómu pľúc, sa venovala MUDr. Leona Koubková a kazuistiku pacientky s potvrdeným bronchogénnym adenokarcinómom spracoval MUDr. Juraj Mazal.




Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., MUDr. Juraj Mazal, MUDr. Milada Veselá
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 4. ročník / ISSN 2453-9104

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.



Partneři projektu