This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V júlovom čísle vás úvodným slovom do časopisu prevedie MUDr. Radka Radecká z Kliniky pneumológie UNB. Prvý príspevok časopisu MUDr. Juraja Mazala v krátkosti poukáže na štandardné postupy v diag-nostike pľúcneho karcinómu, následne sa venuje konkrétnym možnostiam diagnostiky a liečby ochorenia v Banskobystric¬kom kraji. Možnosti využitia imunoterapie v I. línii NSCLC prehľadne spracovala MUDr. Milada Veselá z Kliniky pneumológie, ftizeo¬lógie a funkčnej diagnostiky SZU a UN Bratislava – Ružinov. V článku predstavuje jednotlivé štúdie, ktoré viedli k zavedeniu jednotlivých terapeutických režimov do praxe. Posledný príspevok pod názvom Komentár k štúdii KEYNOTE-042 pripravil doc. MUDr. Peter Beržinec z Onkologického oddelenia ŠN Zobor. Veľmi podrobný komentár štúdie prinúti hlbšie sa za¬myslieť nad použitím imunoterapie v klinickej praxi.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., MUDr. Juraj Mazal, MUDr. Milada Veselá, MUDr. Radka Radecká
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 5. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9104/ISSN (online vydanie): 2644–6995

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Komercia

Partneři projektu