This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 1/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 03/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V prvom čísle tohto ročníka časopisu Lung Cancer News odpovedá MUDr. Tomáš Šálek na otázku, ako ďalej v modernej onkologickej terapii. Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., sa venuje téme postterapeutického efektu imunoterapie nádoru pľúc. A MUDr. Libor Havel na podklade dvoch kazuistík osvetľuje rolu pembrolizumabu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., MUDr. Radka Cahajlová, MUDr. Mária Černá, MUDr. Lucia Doláková, MUDr. Milada Veselá
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 3. ročník / ISSN 2453-9104

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu