This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 2/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Druhé vydanie Lung Cancer News roku 2021 opäť prináša zaujímavé témy. Úvodom časopisu vás prevedie MUDr. Zuzana Šviheľová Lišková. Cestu slovenského pacienta od diagnostikovania po liečbu karcinómu pľúc opisuje vo svojom prehľadnom článku MUDr. Radka Radecká. Autorka pridáva aj prehľad aktuálnych možností liečby karcinómu pľúc vrátane nových terapeutických režimov so zhodnotením situácie v klinickej praxi na Slovensku. MUDr. Dominik Juskanič prináša veľmi zaujímavý článok s informáciami o pripravovanom skríningu karcinómu pľúc na Slovensku. Autor okrem iného informuje aj o výsledkoch z najväčších európskych štúdií s implementáciou skríningového programu. Posledný príspevok tvorí správa z kongresu ESMO 2021. Prehľad najzaujímavejších tém pripravil doc. MUDr. Peter Beržinec.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Radka Radecká, MUDr. Zuzana Šviheľová Lišková
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 6. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9104/ISSN (online vydanie): 2644–6995
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5951/20Komercia

Partneři projektu