This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 2/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodom druhého čísla časopisu vás prevedie MUDr. Mária Černá. Prvý príspevok časopisu je venovaný testovaniu imunohistochemickej expresie PD-L1 v bioptických vzorkách pacientov s NSCLC. Tento fundovaný prehľad na problematiku aj s poukázaním na vlastné výsledky rozsiahleho súboru pacientov pripravil prof. MUDr. Lukáš Plank. Doc. MUDr. Peter Beržinec vo svojom excelentnom prehľade poukáže na významné štúdie, ktoré zazneli na Kongrese ESMO 2020. V poslednom príspevku časopisu sa v kazuistike MUDr. Milada Veselá venuje výsledkom cielenej terapie z klinickej praxe.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., MUDr. Mária Černá, CSc., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. Milada Veselá
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková

Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s. r. o.

Vychádza 2× ročne ¦ 5. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9104/ISSN (online vydanie): 2644–6995

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu