This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Lung Cancer News 1/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Lung Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Toto vydanie Lung Cancer News sa venuje imunoterapii v druhej línii liečby nemalobunkového karcinómu pľúc. Imunoterapia inhibítormi kontrolných bodov imunity (immune checkpoint inhibitors, ICI) predstavuje v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc (non-small cell lung cancer, NSCLC) výrazný pokrok a za posledných päť rokov prakticky úplne prepísala terapeutické smernice liečby metastatického ochorenia. Prehľadový článok napísala MUDr. Gabriela Chowaniecová. Pohľad z praxe a kazuistiku pacienta, ktorý bol v klinickej praxi liečený alektinibom, pripravila MUDr. Milada Veselá. Prehľadový materiál pod názvom Slovenskí pacienti sú bez inovatívnej liečby nám do redakcie časopisu požičala Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Z tejto analýzy vyplýva, že na Slovensku chýba väčšina onkologickej inovatívnej liečby s najvyšším medicínskym prínosom, ktorú odporúčajú európski aj svetoví odborníci.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s. r. o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk ¦ Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Lucia Denková, MUDr. Gabriela Chowaniecová, MUDr. Milada Veselá
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s. r. o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 6. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9104/ISSN (online vydanie): 2644–6995
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5951/20Partneři projektu