This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Immuno-oncotherapy News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme nový časopis Imuno-oncotherapy News, ktorý sa bude venovať imunoterapii a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v kontexte úhrady liekov zo zdravotného poistenia. V prvom čísle sa prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., venuje anti-PD-1/PD-L1 imunoterapii z pohľadu patológa, Mgr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., sa zameral na imunoterapiu pokročilých urotelových nádorov a JUDr. Katarína Fedorová, PhD., s doc. MUDr. JUDr. Petrom Kováčom, PhD. et PhD., si v legislatívnom okienku posvietili na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kontexte úhrady liekov zo zdravotného poistenia.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: JUDr. Katarína Fedorová, Mgr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 1. ročník / ISSN 2644-4593

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu