This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Immuno-oncotherapy News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle časopisu Imuno-oncotherapy News prinášame prehľadový článok MUDr. Klaudie Gočárovej, PhD., venujúci sa imunoterapii nádorov hlavy a krku, správu z kongresu ESMO 2019 zameranú na novinky v gynekologických malignitách od MUDr. Branislava Bystrického a zhrnutie súčasnej liečby metastatického melanómu od MUDr. Eugena Kubalu.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, MUDr. Lucia Denková, MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 2. ročník / ISSN 2644-4593

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu