This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Immuno-oncotherapy News 2/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Immuno-oncotherapy News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Prvý príspevok decembrového čísla sa venuje hlavným zásadám bezpečnej imunoterapie. Prof. MUDr. Samuel Vokurka v ňom predkladá možnosti riešenia nežiaducich účinkov v súvislosti s checkpoint inhibítormi, ktoré sú pre výsledok liečby a kvalitu života pacientov vždy zásadné. MUDr. Iveta Kopecká sa vo svojom príspevku venuje možnostiam patológie. Histopatológia dokáže dnes pri diagnostike tumorov stanoviť i rôzne prognostické a prediktívne markery, čo umožňuje selektovať vhodných pacientov na liečbu checkpoint inhibítormi. V poslednom príspevku nás JUDr. Katarína Fedorová oboznámi s právnymi aspektmi poskytovania správnej starostlivosti podľa aktuálnych poznatkov medicíny. Článok poskytuje konkrétne odpovede na časté etické otázky lekárov. Radí v ňom, ako postupovať, ak liek, ktorý by bol podľa ich názoru pre pacienta najvhodnejší, zdravotná poisťovňa štandardne nehradí.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., MUDr. Iveta Kopecká, PhD., JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané.
Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 4. ročník ¦ ISSN (TLAČENÉ VYDANIE): 2644-4593/ISSN (ONLINE VYDANIE): 2644-6987Partneři projektu