This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Immuno-oncotherapy News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Immuno-Oncotherapy News č. 1/2021 prináša krátky prehľad špičkových odborných poznatkov na využitie v terapii pre zvýšenie profi tu vašich pacientov. MUDr. Vanda Ušáková, PhD., sa venuje novinkám v riešení metastatického kolorektálneho karcinómu, kde sa najčastejšie uplatňuje systémová chemoterapia s cielenou biologickou liečbou. Druhý príspevok pripravil MUDr. Tomáš Šálek, v ktorom podrobne upozorňuje na rôznorodosť odpovede organizmu pacientov na imunoterapiu a prípadne aj jej vedľajšie účinky. MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, vo svojom príspevku komentuje výsledky štúdie CLEAR, ktoré doplnil precízne spracovanou tabuľkou. Ako užitočného pomocníka na dosiahnutie cieľa liečby môžete využiť aj kazuistiku MUDr. Alexandry Szabovej, ktorá opisuje prípad a liečbu pacienta s pokročilým skvamocelulárnym karcinómom kože.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s. r. o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, MUDr. Alexandra Szabová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s. r. o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané.

Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 4. ročník ¦ ISSN (TLAČENÉ VYDANIE): 2644-4593/ISSN (ONLINE VYDANIE): 2644-6987Komercia

Partneři projektu