This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 2/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 11/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Druhé tohtoročné číslo prináša prehľadový článok na tému súčasných možností diagnostiky a liečby idiopaticky zníženého rastu s poukázaním na nové genetické metódy sekvenovania a ich rolu v určení genetických príčin zníženého rastu. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad predčasného adrenarché u 5,5-ročnej pacientky a jeho úspešnú liečbu. Nemenej zaujímavá je nasledujúca kazuistika poukazujúca na endokrinné príčiny zvýšeného krvného tlaku v detskom veku.Obsah

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,
Ľudmila Košťálová
 
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby idiopaticky zníženého rastu
Juliana Ferenczová
 
Nezvyčajná príčina predčasného adrenarché u 5,5-ročného dievčaťa
Eva Vitáriušová1, Zuzana Pribilincová1, Ľudmila Košťálová1, Jozef Babala2, Igor Béder2, Ľudmila Podracká1
 
Hypertenzia v detskej endokrinológii
Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová, Zuzana Pribilincová
 

Tiráž

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Členky redakčnej rady: MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.,
MUDr. Katarína Prochotská, PhD., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 4. ročník / ISSN 2453-9724 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu