This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Head & Neck News 2/2017 Slovak edition

Originálny názov:
Head & Neck News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2017


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle slovenskej mutácie časopisu Head and Neck Cancer News nájdete správu zo 6. medzinárodnej konferencie inovatívnych prístupov v onkológii hlavy a krku, ktorá sa konala v marci 2017 v španielskej Barcelone a ktorú spísala MUDr. Klaudia Gočárová, PhD. Ďalej si tu môžete prečítať prehľadový článok o vplyve infekcie HPV na vznik orofaryngického karcinómu od MUDr. Františka Kurinca, PhD. Z pohľadu genetika sa na úlohu a diagnostiku HPV pri vývoji skvamocelulárneho karcinómu pozreli RNDr. Eva Weismanová, CSc., MUDr. František Kurinec, PhD., a doc. RNDR. Peter Weismann, PhD. Číslo uzatvára abstrakt o vplyve času na začiatok postoperačnej rádioterapie na prežitie po operačnom odstránení nádoru hlavy a krku.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2454-0153 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5473/17

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu