This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Head & Neck News 1/2017 Slovak edition

Originálny názov:
Head & Neck News Slovak edition

Dátum vydania: 03/2017


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Objednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme slovenskú mutáciu časopisu Head and Neck Cancer News, ktorý je venovaný problematike nádorov hlavy a krku. V prehľadovom článku predstavil MUDr. Viktor Rosenberg, PhD., súčasné možnosti liečby pacientov s lokálne pokročilými nádormi hlavy a krku, ktorí nie sú vhodní na liečbu vysokými dávkami cisplatiny. Úskaliam liečby lokálne/regionálne pokročilých nádorov hlavy a krku z pohľadu klinika sa venovala MUDr. Elena Bolejšíková, CSc. Dianie na 9. európskom kurze nádorov hlavy a krku, ktorý prebehol v októbri 2017 v holandskom Amsterdame, zhrnul MUDr. Patrik Štefanička, PhD. Číslo uzatvára abstrakt zhodnotenia 2. fázy štúdie E1308.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Elena Bolješíková, CSc., doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MUDr. Viktor Rosenberg, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2454-0153 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5473/17

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu