This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Breast Cancer News 1/2024 Slovak edition

Originálny názov:
Breast Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 05/2024


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodom druhého čísla časopisu vás prevedie prednosta Onkologickej kliniky FN Trenčín pán Branislav Bystrický. Využitie telemedicínskych riešení má poten­ciál zefektívnenia a lepšej organizácie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Autorka z pracoviska Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave Miriam Hančinová vám v prvom príspevku predstaví projekt, ktorý podľa dostupných informácií nemá v onkologickom prostredí konkurenciu ani v zahraničí – možnosti telemedicíny v onkológii. Hormonálna liečba v kombinácii s CDK4/6 inhibítormi pred­stavuje štandard liečby pokročilého hormonálne senzitív­neho HER2-negatívneho karcinómu prsníka. Komentár štúdie, ktorá toto tvrdenie potvrdzuje prináša v ďalšom príspevku Filip Kohútek z FN Trenčín. Ďalší komentár štúdie pripravila Michaela Miškovičová z FN Nitra a týka sa štúdie KEYNOTE-756, ktorá sa zaoberá kombináciou pembrolizumab + chemoterapia a v tejto kombinácii dosiahla svojich prvých výsledkov.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA, MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MUDr. Lenka Rušinová, prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané.
Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 2. ročník ¦ ISSN (TLAČENÉ VYDANIE): 2989-3127 ¦ ISSN (ONLINE VYDANIE): 2989-3674

Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 6155/23/PT.Partneři projektu