This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Bio Identity News 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Bio Identity News Slovak edition

Dátum vydania: 03/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Prvé číslo časopisu Bio-identity News 2020 prináša zaujímavé kazuistiky: MUDr. Alexandra Szabová spracovala kazuistiku o liečbe HER2-pozitívneho karcinómu žalúdka, MUDr. Radoslav Greksák, PhD., predstavil prípad mladého pacienta v dobrom výkonnostnom stave, ktorý absolvoval liečbu monoklonálnou protilátkou anti-CD20 rituximabom a MUDr. Eva Králiková zhrnula význam rituximabu v liečbe vysokoagresívneho Burkittovho lymfómu.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Radoslav Greksák, PhD., MUDr. Eva Králiková, MUDr. Alexandra Szabová
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Vychádza 2× ročne ¦ 5. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453-9341 / ISSN (online vydanie): 2644-6898
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5408/16

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu