This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Acromegaly News 2/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Acromegaly News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 12

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Pre druhé číslo roka 2019 časopisu Acromegaly News si editoriál opäť pripravil prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH. Prehľadový článok o zmene glukózového metabolizmu pri liečbe akromegálie pegvisomantom publikoval MUDr. Peter Vaňuga, PhD. Číslo zakončila trojica autorov doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., MUDr. Patrícia Páleníková, PhD., a prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH, so svojím príspevkom o ochorení hypofýzy v gravidite.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.; prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH; MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2644-5042 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5786/19

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu