This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Acromegaly News 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Acromegaly News Slovak edition

Dátum vydania: 06/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V letnom vydaní časopisu Acromegaly News vás úvodom do časopisu prevedie prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH z V. internej kliniky UN Bratislava. Autor pripomína, že akromegália patrí medzi ochorenia, ktoré sú dlhodobo poddiagnostikované. Prvý prehľadový príspevok časopisu má názov Kardiovaskulárne komorbidity u pacientov s akromegáliou a pripravil ho MUDr. Juraj Smaha s kolektívom autorov. V článku autor opisuje najzávažnejšie kardiovaskulárne komorbidity u pacientov s akromegáliou a apeluje na adekvátny manažment kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov s týmto ochorením. V kazuistike Netypická príčina zistenia diagnózy akromegálie opisuje MUDr. Peter Vaňuga, PhD., z NEDÚ Ľubochňa prípad 39-ročného pacienta s dovtedy nediagnostikovanou akromegáliou, ktorá sa prezentovala akútnym srdcovým zlyhávaním na podklade akromegalickej kardiomyopatie. Kazuistika je aj posledným príspevkom tohto vydania. Článok s názvom Multimodálna liečba pacienta s atypickým gigantickým adenómom hypofýzy – akromegáliou pripravila MUDr. Ľudmila Trejbalová z Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Kramáre, ktorá však na záver upozorňuje, že tento druh liečby má lepšie výsledky v centrách s väčším množstvom pacientov.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH; MUDr. Juraj Smaha, MUDr. Ľudmila Trejbalová, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk

Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Vychádza 2× ročne / 2. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 2644-5042 / ISSN (online vydanie): 2644-6944
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5786/19

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu