This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Bio Identity News 1/2016 Slovak edition

Originálny názov:
Bio Identity News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2016


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V prvom čísle časopisu Bio-identity News prinášame review od kolektívu autorov, ktorí sa venovali prvým skúsenostiam s biosimilárnymi monoklonálnymi protilátkami na Slovensku. MUDr. Richard Imrich, DrSc., spísal prehľadový článok o zápalovom ochorení čriev a imunogenite biologickej liečby a doc. MUDr. Jozef Korček, PhD., nakoniec zhrnul poznatky o postavení chirurga v terapii ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.Obsah

Editoriál biosimilars
Martin Huorka
 
Prvé skúsenosti s biosimilárnymi monoklonálnymi protilátkami na Slovensku – liečba IBD
Anna Krajčovičová, Tibor Hlavatý, Igor Šturdík, Tomáš Koller, Jozef Tóth, Martin Huorka
 
Zápalové ochorenia čreva a imunogénnosť biologickej liečby
Richard Imrich
 
Postavenie chirurga v terapii Colitis ulcerosa a M. Crohn
Jozef Korček
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47943661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2453-9341 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5408/16Partneři projektu