This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Bio Identity News 0/2016 Slovak edition

Originálny názov:
Bio Identity News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2016


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme nový časopis Bio-identity News, ktorý bude prinášať nové poznatky o biologickej liečbe a biosimilárnych liekoch. V nultom čísle sa doc. MUDr. Martin Huorka, CSc., zameral na biosimilárne lieky, kolektív autorov zhrnul všeobecné vnímanie týchto liečiv v spoločnosti a MUDr. Richard Imrich, DrSc., sa venoval imunogenite biologickej liečby.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47943661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2453-9341 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5408/16Partneři projektu