This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Bio Identity News 2/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Bio Identity News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Septembrové číslo pozostáva z kazuistík na rôzne témy. Filip Kohútek prináša kazuistiku skúseného klinického onkológa, v ktorej ide o pacientku s vysokorizikovým karcinómom prsníka, kde sa podávaním dd-CT s podporou G-CSF zabezpečilo dlhodobé prežívanie bez progresie. Druhú kazuistiku z hematologického oddelenia uvádza Juliana Holasová. V kazuistike opisuje 59-ročného imobilného pacienta s novodiagnostikovaným blastickým CD20 + B-NHL. O pegfilgrastíme v profylaxii febrilnej neutropénie v liečbe difúzneho veľkobunkového lymfómu sa dočítate v tretej kazuistike od Kataríny Richterovej. Tému prevencie neutropénie rizikového pacienta počas pandémie COVID-19 prináša Alexandra Szabová. Sériu kazuistík uzatvára Kamil Diľ s prípadom 60-ročnej pacientky. Autor na záver zdôrazňuje, že podaním modernej podpornej liečby je možné dodržať presné dávkovanie a termíny podávania chemoterapie pri súčasnej minimalizácii jej toxických účinkov na hemopoézu.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk ¦ Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Kamil Diľ, MUDr. Juliana Holasová, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Katarína Richterová, MUDr. Alexandra Szabová
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 6. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453-9341/ISSN (online vydanie): 2644-6898
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5408/16Partneři projektu