This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Bio Identity News 1/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Bio Identity News Slovak edition

Dátum vydania: 05/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Prinášame vám prvé číslo časopisu Bio-Identity News, ktoré tentokrát obsahuje súbor kazuistík. Úvodná kazuistika MUDr. Michaely Sojákovej je zameraná na aktuálne otázky týkajúce sa podávania rastových faktorov pri súčasnom zvýšenom riziku nákazy vírusom SARS-COV-19. Druhá kazuistika MUDr. Magdalény Jablonickej nesie názov použitie rastových faktorov v prevencii a liečbe pacientov s neutropéniou a opisuje priebeh liečby u pacientky s ovariálnym karcinómom liečenej štandardnou chemoterapiou v kombinácii s biologickou liečbou bevacizumabom. MUDr. Adriana Kafková prináša kazuistiku použitie primárnej profylaxie G-CSF u pacienta s vysokým rizikom neutropénie, ktorá analyzuje priebeh liečby pacientky s chronickou lymfatickou leukémiou (CLL) liečenej chemoterapiou v kombinácii s rituximabom. Poslednú kazuistiku v časopise vám prináša MUDr. MUDr. Abdullah Dammak, MBA, ktorý vo svojej práci opisuje priebeh ochorenia a liečbu staršej pacientky s folikulovým lymfómom liečenej chemoimunoterapiou podporenou profylaktickým podávaním biosimiláru pegfilgrastím.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: MUDr. Abdullah Dammak, MBA, MUDr. Magdaléna Jablonická, MUDr. Adriana Kafková, PhD., MUDr. Michaela Sojáková, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a graftická úprava: We Make Media Slovakia, s. r. o.

Vychádza 2× ročne ¦ 5. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453-9341/ISSN (online vydanie): 2644-6898
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5408/16

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu