This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Acromegaly News 2/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Acromegaly News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvod do časopisu pripravil aj do decembrového čísla prof. MUDr. Juraj Payer. V prvom príspevku sa MUDr. Peter Vaňuga venuje najnovšej možnosti liečby hypersekrécie rastového hormónu orálnym oktreotidom, ktorý predstavuje bezpečnú a efektívnu možnosť liečby pre mnohých pacientov s akromegáliou. Autorka MUDr. Ivana Ságová vo svojej kazuistike reflektuje mimoriadne vzácnu kombináciu Klinefelterovho syndrómu a akromegálie u toho istého pacienta. Pacient bol hospitalizovaný v NEDÚ s podozrením na akromegáliu. Akromegália bola potvrdená štandardnými diagnostickými metódami, klinický pohľad na pacienta viedol však i k ďalšej diagnóze – ku Klinefelterovmu syndrómu s prejavmi hypogonadizmu. Profesor Lebl spolu s historičkou umenia Julianou Boublíkovou Jahnovou venujú pozornosť hľadaniu endokrinných ochorení v umení. Ich záujmom je genetická hypertrichóza. V zbierke Ferdinanda II. Tirolského na zámku Ambras sú obrazy príslušníkov rodiny s jasnými prejavmi tejto mutilujúcej choroby.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH, MUDr. Ivana Ságová, PhD., MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne / 3. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 2644-5042 / ISSN (online vydanie): 2644-6944
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5786/19Partneři projektu