This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Acromegaly News 1/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Acromegaly News Slovak edition

Dátum vydania: 07/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto vydaní nájdete podrobný prehľadový článok o dlhoročných skúsenostiach s pegvisomantom v liečbe akromegálie. Najnovšie odporúčania Európskej endokrinologickej spoločnosti zamerané na vzťah adenómov hypofýzy a graviditu. V sekcii medicína a umenie opisujú autori bájny život svätého Krištofa, ktorý bol možno nositeľom AIP génu a aj veľmi dôležitú populačnú štúdiu prof. Márty Korbonits, vďaka ktorej sa podarilo nájsť v lokalite Ulster a okolí 153 súčasných žijúcich nositeľov tejto severoírskej mutácie AIP génu.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH, FEFIM, MUDr. Ivana Ságová, PhD., MPH, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne / 4. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 2644-5042 / ISSN (online vydanie): 2644-6944
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5786/19Komercia

Partneři projektu