This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Acromegaly News 1/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Acromegaly News Slovak edition

Dátum vydania: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodu do časopisu sa zhostil profesor Juraj Payer. Napriek vymoženostiam súčasnosti zostáva problémom včasné odhalenie tejto raritnej choroby. V klinickej praxi je nevyhnutné všímať si príznaky, lokálne zmeny a kombináciu sprievodných ochorení. Prehľadový článok na túto tému prináša vo svojom review Peter Vaňuga. Kostné komplikácie akromegálie sú diskutovanou témou. Martin Kužma vo svojom prehľadovom článku na túto tému ukazuje na možnosť využitia trabekulárneho kostného skóre (TBS) na rozlíšenie pacientov s akromegáliou, ktorým hrozí riziko kompresívnych zlomenín stavcov.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk
Členovia redakčnej rady: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH, FEFIM, doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne / 3. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 2644-5042 / ISSN (online vydanie): 2644-6944
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5786/19Partneři projektu