This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2022 Slovak edition

Novinky v liečbe NSCLC v skorších štádiách

Peter Beržinec

Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

Súhrn V rokoch 2020 – 2022 boli publikované prvé úspešné klinické štúdie fázy III s cielenou liečbou alebo imunoterapiou v adjuvantnej alebo neoadjuvantnej liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC). Ich výsledky menia štandardy liečby a sú heroldom novej éry liečby karcinómu pľúc vo včasných štádiách. V tomto článku je uvedený ich stručný prehľad. Kľúčové slová: karcinóm...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu