This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Slovak edition

Nivolumab v druhej línii liečby nemalobunkového karcinómu pľúc

Lucia Doláková

Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra

Súhrn Liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC) v posledných rokoch zaznamenala prudký rozvoj, hlavne čo sa týka malého počtu pacientov, u ktorých bola preukázaná prítomnosť riadiacich mutácií, ktoré sú prediktorom odpovede na cielenú liečbu. Preto sa hľadajú nové molekuly na zlepšenie liečby v širšom spektre pacientov s NSCLC. Takouto novou liečebnou modalitou sa stáva práve imunoterapia – liečba, ktorá nie je zameraná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu