This site is intended for healthcare professionals

Acromegaly News 2/2022 Slovak edition

Niečo z histórie akromegálie

Peter Vaňuga

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o., Ľubochňa

Súhrn Akromegália patrí medzi raritné ochorenia, incidencia aj prevalencia sú veľmi nízke. Výrazné fyziognomické prejavy akromegálie a gigantizmu sú známe už odnepamäti, mýtické príbehy o obroch môžu mať podklad práve v tomto ochorení. Archeologické nálezy datujú prejavy ochorenia na pozostatkoch už do neolitu, respektíve čias starého Egypta. Lekárske opisy klinických prejavov, názvoslovie a určenie príčiny akromegálie prebiehalo niekoľko storočí....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu