This site is intended for healthcare professionals

Acromegaly News 2/2022 Slovak edition

„Musíš ju poznať, aby si na ňu mohol myslieť.“ Problematika včasnej diagnostiky akromegálie

Juraj Smaha, Martin Kužma, Juraj Payer

V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov

Súhrn Akromegália je napriek typickým príznakom často nerozpoznaným a poddiagnostikovaným ochorením. Pacienti majú v dôsledku neliečeného ochorenia dlhodobé ťažkosti, nezriedka trvajúce aj desaťročie, ktoré znižujú kvalitu ich života a zvyšujú morbiditu a mortalitu. Adekvátna liečba pritom vedie k ich zníženiu takmer na úroveň bežnej populácie. Predpokladom adekvátnej liečby je správna a včasná diagnostika, ktorú často komplikuje pozvoľný nástup typickej symptomatológie. Predkladaná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu