This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2023 Slovak edition

Možnosti telemedicíny v onkológii. Prínos telemedicínskej aplikácie k zlepšeniu kvality života a bezpečnosti pacientok s karcinómom prsníka počas liečby inhibítormi CDK4/6

Miriam Hančinová1, Fedor Lehocki2, Janka Eggová1, Bela Mriňáková1

1 I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
2 FIIT STU, Bratislava

Súhrn Inhibítory CDK4/6 (palbociklib, ribociklib, abemaciklib) sa stali esenciálnou súčasťou liečby karcinómu prsníka. Najmä úvod liečby vyžaduje pravidelné sledovanie klinických symptómov, laboratórnych parametrov a EKG. Vzhľadom k interindividuálnym rozdielom v aktivite cytochrómového systému je pri liečbe pomerne častá potreba redukcie dávky bez ovplyvnenia efektivity terapie. Liekové interakcie nielen na úrovni metabolizmu a vylučovania, ale aj...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu