This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2023 Slovak edition

Melanóm na ESMO 23

Zuzana Pribulová

Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra

Úvod Rovnako ako v roku 2017, aj na tohtoročnom kongrese ESMO v Madride sa zúčastnilo viac než 33 000 členov onkológie prezenčne alebo online. Aj keď ESMO 2023 prinieslo prelomové výsledky najmä v oblasti nemalobunkového karcinómu pľúc, množstvo kľúčových a zaujímavých prác bolo prezentovaných aj pri malígnom melanóme.   Raritné melanómy Metastatický uveálny melanóm má...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu