This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2023 Slovak edition

Lokálne pokročilý, neresekovateľný nemalobunkový karcinóm pľúc bez genetických alterácií – komentár štúdie

Lucia Denková

Onkologické oddelenie KPF a FD I LF SZU a UN Bratislava Ružinov

Súhrn Karcinóm pľúc patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce nádory. Viac ako polovica pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) je diagnostikovaná v lokálne pokročilom alebo metastatickom klinickom štádiu. Priemerne jeden z troch pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc v čase diagnózy má lokálne pokročilé, neresekovateľné štádium III. Štandardom liečby pre týchto pacientov v dobrom výkonnostnom stave je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu