This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Slovak edition

Imunoterapia v prvej línii pri nemalobunkovom karcinóme pľúc

Milada Veselá

Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU a UN Bratislava

Úvod V posledných rokoch sme svedkami veľkého rozvoja imunoterapie. Jej účinnosť sa ukazuje pri celom spektre nádorových ochorení vrátane karcinómu pľúc. Sme na začiatku novej epochy v liečbe zhubných nádorov. V liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc sa imunoterapia stáva ďalšou možnou alternatívou, ktorá predstavuje úplne odlišný spôsob liečby, ktorý je zameraný na imunitný systém. Monoklonálne protilátky blokujúce receptor PD-1 (proteín...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu