This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2023 Slovak edition

Imunoterapia v liečbe hepatocelulárneho karcinómu

Dominik Šafčák

Oddelenie klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Súhrn Hepatocelulárny karcinóm je nádorové ochorenie gastrointestinálneho traktu s celosvetovo vzrastajúcou incidenciou a mortalitou. Toto ochorenie je často diagnostikované v neskorých štádiách nevhodných na kuratívnu liečbu. Okrem toho aj u pacientov, ktorí ju podstúpia, je sprevádzané vysokou mierou rekurencie v dlhodobom sledovaní. Imunitný systém zohráva kľúčovú úlohu vo vývoji štrukturálnych zmien pečeňového parenchýmu, ktoré môžu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu