This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2023 Slovak edition

Imunoterapia ako neoadjuvantná liečba u pacientov s ER+/HER2- karcinómom prsníka vo včasných štádiách s vysokým rizikom ochorenia

Michaela Miškovičová

Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra

Súhrn Medzi charakteristické znaky pre vysoko rizikovú subpopuláciu pacientov s ER+/HER2- karcinómom prsníka patrí znížená citlivosť na endokrinnú terapiu, vyššia odpoveď na chemoterapiu a celkovo horšia prognóza. Predchádzajúce štúdie preukazujú zvýšenú mieru patologickej kompletnej odpovede (pCR) po neoadjuvantnej chemoterapii, čo môže mať významný vplyv na týchto pacientov v počiatočných štádiách. KEYNOTE-756 (NCT03725059) je globálna, randomizovaná,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu