This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Slovak edition

FOLFIRI3-aflibercept u predliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Vanda Ušáková

Onkologický ústav sv. Alžbety

Súhrn Režim FOLFIRI je štandardnou liečbou pri metastatickom kolorektálnom karcinóme (mKRK) v 1. aj 2. línii liečby. Modifikovaný režim FOLFIRI3 s rozdelenou dávkou irinote­kánu do dvoch dní, v kombinácii s anti-VEGF (afliberceptom) viedol k zvýšeniu liečebných odpovedí, predĺženiu mediánu PFS aj OS bez ohľadu na podávanie irinotekánu v predchádzajúcej línii liečby. Kľúčové slová: irinotekán, aflibercept, 2. línia liečby, kolorektálny karcinóm   Úvod U pacientov...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodný príspevok aprílového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou zoznamuje s autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek ako jednou z možností liečby agresívnej formy roztrúsenej sklerózy.

PragueONCO News 1/2023

24 | 04 | 2023

Ohliadnutím sa za týmto ročníkom kolokvia sú PragueONCO News, ktoré práve vyšli.


FOLFIRI3-aflibercept u predliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (SLOVAK EDITION)Partneři projektu