This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2023 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Selementová

redakcia We Make Media Slovakia

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, prelom roka býva vždy príležitosťou na zamyslenie sa a bilancovanie. Premietame si, ako sa nám darilo v súkromnom živote i v profesii, aký v nej nachádzame zmysel. Pokrok v medicíne a stále rastúca odbornosť poskytujú nové možnosti, ktoré prinášajú prospech pacientom a pocit z dobre vykonanej práce lekárom v takom náročnom odbore, ako je onkológia. Hlboké uspokojenie im môže...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu